همشهری آنلاین

سايت خبری همشهری آنلاين يكی از پيشگامان روزنامه نگاری آنلاين در ايران است كه در ابتدا با ايده ی اطلاع رسانی و ايجاد يك بانك اطلاعاتی ديجيتال به زبان فارسی ايجاد شد و امروز با دارا بودن ميليو نها كاربر روزانه در زمره ی پرمخاطب ترين پايگاه های خبری كشور قرار دارد. اين وب سايت، بستری مطمئن برای توسعه ی ارتباطات تجاری بنگا هها و افزايش ارتباط با مخاطب است.همشهری آنلاين با در اختيار داشتن بزرگترين تحريريه در ميان پايگاه های خبری كشور، ابعاد مختلف فعاليت رسان های از جمله انتشار محتوای تجاری و تبليغات مدرن ديجيتال را در قالب وب سايت اصلی، وب سايت های اقماری و شبكه‌های اجتماعی سامان داده است.

همشهری آنلاین سایت خبری روزنامه همشهری


آدرس سایت :   www.hamshahrionline.ir