تمام می‌شوم اما فكرم نه گفت‌وگو با غلامحسین ابراهیمی دینانی

باشگاه  نویسندگان
سـهراب‌کشی دین سازمانی در دهه‌ی50
اخلاق، پیشانی تشکیلات است یا نظم راهنمای اخلاق؟
نجد و وهابیت تناسب اقیم و آیین
چرا شرایط اقلیمی می‌تواند بر عقاید و اندیشه‌ی مردم تاثیر بگذارد؟
دمی با نهادگـرایی
تاملی بر واقعیت اقتصادی کشور و فاصله‌ی آن با اقتصاد اسلامی

باشگاه ترجمه
چرا رسانه‌ها داعش‌پروری می‌کنند؟
فلسـفه می‌ترسد
دلایل هدف قرار گرفتن فیلسوفان در اوایل جنگ سرد چه بود؟
گزارش مجله‌ی «ساینس» از بازار خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه در ایران
واکنش رهبر انقلاب  به مقاله‌ی مجله‌ی «سـاینس»
فیلسوفان نهی شده
چرا سیاست به فیلسوفان نیاز دارد؟
فیلسوفان طرد شده
آیا تمام چیزهای خردمندانه فلسفه هستند؟

گزارش خبری
آلبوم اندیشه
گزارش تصویری از مهم ترین رویدادهای اندیشه ای در آبان  1395
برگزاری نشست علمی «چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه‌ی مضاف»  
چهل‌وچهارمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «اندیشه‌ی نوین دینی» منتشر شد
آیا قلمروی علم و دین یکی است؟
شماره‌ی نخست مجله‌ی «فلسفه و کلام اسلامی» منتشر شد
برگزاری نشست تاثیر نگاه معناشناسانه‌ی صدرایی
برخی فیلسوفان غربی «عقل» را با جنسیت مذکر تفسیر می‌کردند
تشکیل جلسه‌ی پیش‌نشست «چیستی و ماهیت فضای سایبر؛ رویکرد حاکمیتی و فن‌آورانه»
قبل از مشروطه نمونه‌هایی از حکومت روحانیون را شاهد هستیم

مناظره
عابدینی: ماحصل  مصلحت‌اندیشی را به دین نسبت نمی‌دهیم
قاضی‌زاده: گاهی مصلحت سبب می‌شود به علت یا روح حکم دست یابیم
امکان‌سنجی مکانیسم مصلحت در فهم حکم فردی و اجتماعی در مناظره‌ی احمد عابدینی و کاظم قاضی‌زاده