عجيب تر از علم

یوفوها در بلژیک

نویسنده: سیدمعین عمرانی
گزارش‌های مشاهده‌ی یوفو، معمولا در مورد یک نور یا جسمی غیرعادی هستند، اما گاهی این نورهای بدون توضیح، در دسته‌های چندتایی مشاهده و گزارش ‌شده‌اند....
 گزارش‌های مشاهده‌ی یوفو، معمولا در مورد یک نور یا جسمی غیرعادی هستند، اما گاهی این نورهای بدون توضیح، در دسته‌های چندتایی مشاهده و گزارش ‌شده‌اند. در میان این گزارش‌ها، برخی مشاهدات بیشتر توجه را به خود جلب می‌کنند. آن‌ها از نورهایی صحبت می‌کنند که در دسته‌های سه‌تایی و در آرایشی مثلث شكل در آسمان دیده ‌شده‌اند. «برایان دانینگ» (Brian Dunning) در این مقاله تلاش دارد تا  تعدادی از این مثلث‌های اسرارآمیز را که در کشور بلژیک مشاهده و گزارش‌ شده بودند، بررسی کند....
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code