یادگار جنگ جهانی دوم

نویسنده:
در عکس نمایی از محوطه‌ی موزه‌ی «آلتونا» در شهر هامبورگ آلمان دیده می‌شود...
در عکس نمایی از محوطه‌ی موزه‌ی «آلتونا» در شهر هامبورگ آلمان دیده می‌شود. این موزه مربوط به جنگ جهانی دوم بوده و مهم‌ترین اسناد مربوط به برآمدن و سقوط نازی‌ها در آن نگهداری می‌شود. حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان که به نام حزب نازی شناخته می‌شود، یک حزب سیاسی بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۵ بود. آخرین رهبر حزب آدولف هیتلر، صدراعظم و پیشوای آلمان بود که با پایان جنگ جهانی دوم و مرگ او این حزب منحل شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code