کوتاهترین پادشاهی تاریخ

نویسنده:
در تاریخ کم نبودند پادشاهانی که فقط چند روز بر تخت نشستند و زود خیط شدند. اما این یکی دیگر آخرش است. معرفی می‌کنیم: استاد لوئیس آنتوئین یا همان لوئیس نوزدهم که پادشاهی‌اش فقط بیست دقیقه طول کشید.
در دوم ماه آگوست سال 1830 او به عنوان پادشاه صبحانه خورد ولی وقتی پیش از ظهر در دربار موقع صرف چای شد او دیگر پادشاه نبود. پیش از این در پی آنچه بعدها «انقلاب ماه جولای» نام گرفت جماعت خشمگین خواستار برکناری چارلز و دودمان او از سلطنت شده بودند. پس از اینکه بلاخره چارلز با اکراه کنارگیری خود را از قدرت نوشت و امضا کرد، پسرش لوئیس آنتوئین به عنوان وارث و ولیعهد او و به عنوان لوئیس نوزدهم به پادشاهی انتخاب شد و همسرش ملکه فرانسه شد. این کار او لجوجانه بود چون از ابتدا مردم برای برکناری دودمان آنها انقلاب کرده بودند و مطمئنا اگر او به جای پدرش بر تخت می‌نشست موج اعتراض‌ها و درگیری‌ها ادامه پیدا می‌کرد. همسرش و دیگر کسانی که در کنار او بودند 20 دقیقه عجز و التماس کردند که« بابا بیا بی‌خیال شو!....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code