پنج فرقه، یك انتخاب

نویسنده:
داستان فیلم‌های واگرا، تا حد زیادی با داستان کتاب‌های این مجموعه منطبق است. فیلم در یک فضای پادآرمان‌شهری و آینده‌گون در شهر شیکاگو می‌گذرد...
داستان فیلم‌های واگرا، تا حد زیادی با داستان کتاب‌های این مجموعه منطبق است. فیلم در یک فضای پادآرمان‌شهری و آینده‌گون در شهر شیکاگو می‌گذرد. نظمی سفت و سخت بر جامعه حاکم است که برای حفظ آن، جامعه به پنج بخش یا فرقه تقسیم شده: فرقه‌های فداکاری، صلح، صداقت، شجاعت و دانش. هر سال در یک مراسم عمومی، همه‌ی 16 ساله‌ها در یک آزمون استعدادسنجی شرکت می‌کنند تا بتوانند فرقه‌ی مناسب خودشان برای ادامه‌ی زندگی را بیابند. آزمونی که در آن از سِرُمی خاص استفاده می‌شود تا شرکت‌کنندگان را به سوی بهترین انتخاب سوق دهد. این سرم، شرکت‌کنندگان را در فضایی شبیه‌سازی شده، قرار می‌دهد تا با بزرگ‌ترین ترس‌های خود روبه‌رو ‌شوند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code