زمین‌سنج

ماهی بی‌چهره استرالیایی قلب شیشه‌ای قورباغه‌ای

نویسنده:
پژوهشگران دانشگاه ساسكس انگلیس اعلام کرده‌اند که تا سال ۲۱۰۰ میلادی (۱۴۷9)، بیش از یک‌چهارم شهرهای جهان تحت تأثیر پدیده‌ی جزیره‌ی گرمایی تا هشت درجه‌ی سانتی‌گراد گرم‌تر خواهند شد...
انگلیس، اروپا
اثرات مخرب جزایر گرمایی شهری

پژوهشگران دانشگاه ساسكس انگلیس اعلام کرده‌اند که تا سال ۲۱۰۰ میلادی (۱۴۷9)، بیش از یک‌چهارم شهرهای جهان تحت تأثیر پدیده‌ی جزیره‌ی گرمایی تا هشت درجه‌ی سانتی‌گراد گرم‌تر خواهند شد. در پدیده‌ی جزیره‌ی گرمایی، نواحی شهری از زمین‌های طبیعی اطراف شهر گرم‌تر می‌شوند؛ زیرا فضای باز و پوشش گیاهی با ساختمان‌های بتنی و جاده‌ها و خیابان‌های تیره‌رنگ پوشیده می‌شود و سازه‌های مرتفع، جریان هوا و تبادل حرارتی همرفتی را مختل می‌کنند. تخمین زده می‌شود در روزهای تابستان، دمای سنگفرش خیابان‌ها تحت تأثیر پدیده‌ی جزیره‌ی گرمایی بین ۲۵ تا ۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد گرم‌تر از هوای اطراف باشد. هرچند پدیده‌ی جزیره‌ی گرمایی حاصل تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی نیست، اما این دو می‌توانند اثرات یکدیگر را تشدید کنند و نتایج فاجعه‌باری به بار بیاورند كه بدترین آن‌ها، افزایش2/6 برابری مجموع هزینه‌های اقتصادی تغییرات اقلیمی با در نظر گرفتن پدیده‌ی جزیره‌ی گرمایی است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code