شعبده تصـاویر

نویسنده: ثمین موتمن فر
چشم‌های ما پنجره‌هایی به سوی شگفتی‌های دنیا هستند. هر آنچه که می‌بینیم، می‌دانیم، دوست داریم و تجربه می‌کنیم از طریق این دو پنجره است...
چشم‌های ما پنجره‌هایی به سوی شگفتی‌های دنیا هستند. هر آنچه که می‌بینیم، می‌دانیم، دوست داریم و تجربه می‌کنیم از طریق این دو پنجره است. دستگاه بینایی ما طوری فرگشت یافته است که بتوانیم در محیطی سه‌بعدی و سرشار از نور، سایه، رنگ، بافت، اشیا و اشکالی متنوع و متعدد در فواصل دور و نزدیک ببینیم. با این وجود، بسیاری از ما بدون توجه به اینکه ایجاد تصویری صحیح از جهان اطراف ما چه عملیات پیچیده‌ای برای سیستم بینایی و مغز به همراه دارد، دیدن را امری ساده و پیش پا افتاده تلقی می‌کنیم. همین پیچیدگی فرآیند دیدن باعث می‌شود گاهی چشم‌ها اشتباهی دچار توهم شوند. ممکن است دید شما از یک جسم اشتباهی باشد، یا حتی براساس همین قضاوت متوهمانه دیداری، اشتباهی علاقمند به چیزی یا کسی شوید. حس ما به زیبایی و حرکت (زنده بودن) تمایل دارد؛ اما گاهی وقتی چیزی را زیبا یا زنده می‌بینیم، دچار خطا شده‌ایم. این یعنی آن چه که می‌بینیم با واقعیت بسیار فاصله دارد و این یعنی خطای دید. نقطه خطای دید به احساس یا برداشت ازدیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند. دراین حالت اطلاعاتی که به وسیله چشم جمع آوری شده وتوسط مغزپردازش می‌شود، منجربه درک تصویری می‌شود که با واقعیت آن تصویر تطابق ندارد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code