حرفه: پیش‌بینی زلزله

نویسنده: علی‌اکبر یالپانیان
قناری‌ها تا مدت‌ها همکاران محکوم به فنای معدنچیان بوده‌اند، کارگران معدن آن‌ها را به داخل تونل‌ها می‌بردند و هنگامی که قناری بخت برگشته شروع به بال‌بال زدن می‌کرد، بلافاصله متوجه تصاعد گاز‌های سمی می‌شدند و تونل را ترک می‌کردند؛ این حیوانات تا سال‌های متمادی توانستند جان معدنچیان را نجات دهند،البته پس از مدتی انسان‌ها توانستند از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری استفاده کنند و قناری‌ها بازنشسته‌ شدند...
  قناری‌ها تا مدت‌ها همکاران محکوم به فنای معدنچیان بوده‌اند، کارگران معدن آن‌ها را به داخل تونل‌ها می‌بردند و هنگامی که قناری بخت برگشته شروع به بال‌بال زدن می‌کرد، بلافاصله متوجه تصاعد گاز‌های سمی می‌شدند  و تونل را ترک می‌کردند؛ این حیوانات تا سال‌های متمادی توانستند جان معدنچیان را نجات دهند،البته پس از مدتی انسان‌ها توانستند از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری استفاده کنند و قناری‌ها بازنشسته‌ شدند. به همین دلیل، برای برخی از انسان‌ها تکنولوژی حرف اول و آخر را می‌زند، اگرچه همیشه هم نمی‌توان به تکنولوژی وابسته بود. زلزله از مواردی ا‌ست که در حال حاضر پیش‌بینی آن از حیطه‌ی توانایی‌های تکنولوژی خارج است، اگرچه مانند همه‌ی عرصه‌های دیگر، دانشمندان از پا ننشسته‌اند و همچنان راه‌های مختلف را آزمون می‌کنند تا سرانجام مسئله را حل ‌کنند، به همین دلیل پژوهشگران حوزه‌ی رفتارشناسی حیوانات هم دست‌روی‌دست نگذاشته‌‌اند و رفتار حیوانات را پیش از زلزله مطالعه می‌کنند. به نظر می‌رسد حیوانات مکانیسم‌هایی دارند که می‌توانند زلزله را پیش از وقوع احساس کنند؛ گویا در این مورد هم حیوانات باید به کمک انسان‌ها بیایند.  

یکی از ارگان‌هایی که در کشورمان در حوزه‌ی زلزله مطالعه می‌کند، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است، این سازمان از زوایای مختلف زلزله را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد، در این پژوهشکده کارگروه تخصصی‌ای وجود دارد، که عنوان آن بسیار هیجان‌انگیز است: «گروه تخصصی رفتارشناسی حیوانات». در این بخش پژوهشگرانی وجود دارند که رفتار حیوانات را در رابطه با وقوع زلزله مورد بررسی قرار می‌دهند.  ...
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code