جنگ به روایت تصویر و نمودار

نویسنده:
جعفر شیرعلی‌نیا، مغز متفکر «سطرهای ناخوانده» بود؛ برنامه‌ای که سال پیش در روزهای هفته‌ی بزرگ‌داشت دفاع مقدس روی آنتن شبکه‌ی یک رفت و با پرسش و پاسخ‌های صریح و رونمایی از بعضی اسناد جنگ برای اولین بار، اسمش سر زبان‌ها افتاد...
جعفر شیرعلی‌نیا، مغز متفکر «سطرهای ناخوانده» بود؛ برنامه‌ای که سال پیش در روزهای هفته‌ی بزرگ‌داشت دفاع مقدس روی آنتن شبکه‌ی یک رفت و با پرسش و پاسخ‌های صریح و رونمایی از بعضی اسناد جنگ برای اولین بار، اسمش سر زبان‌ها افتاد. شیرعلی‌نیا در آن برنامه‌ها حکم یک دایره‌المعارف زنده را داشت که با اطلاعات دقیق و تاریخی‌اش از اتفاقات ریز و درشت جنگ، مهمان‌ها و بیننده‌ها را غافل‌گیر می‌کرد. کتاب «دایره‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق» نسخه‌ی مکتوب آرشیو اطلاعاتی است که او در ذهن دارد. دایره‌المعارفی با هزار عکس مستند تاریخی، دویست نقشه و چهل جدول و نمودار آماری که در تدوین آن، از بیش از سیصد منبع مکتوب و سی مصاحبه با فرماندهان و مسوولان جنگ استفاده شده است. دویست عکس اختصاصی هم برای این کتاب تهیه شده‌است. هم‌چنین عکس‌های مختلفی از هشت سال جنگ تحمیلی وجود دارد که برای اولین بار منتشر می‌شود...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code