جمله‌ قصار، سیخی شیش هزار

نویسنده: سید احسان عمادی
اگر همه نویسندگان، فیلسوفان و ادیبان همه دوران‌ها در یک زمان زندگی می‌کردند، ممکن بود در گروه وایبری‌شان چه حرف‌های بامزه‌ای رد و بدل شود؟
لائوتسه
به جای دشنام به تاریکی، شمعی بیفروز

کوئیلو
تو هنوز داری ادای تنگ‌معیشتادر میاری؟ بابا کیمیاگر منم دیگه از مُد افتاد. الان آهنگای مرتضی پاشایی تو بورسه

کوئیلو
باز دوباره با نگاهت/ این دل من زیرو رو شد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code