بالستیک‌ها

نویسنده:
از زمان جنگ سرد به این سو موشک‌های بالستیک - به ویژه انواع قاره‌پیمایش- مهم‌ترین تسلیحات بازدارنده دنیا شمرده می‌شدند.
تسلیحاتی که ساخته می‌شدند تا عملا استفاده نشوند. در میدان واقعی نبرد این تنها موشک‌های بالستیک تاکتیکی با بردی کمتر از ۳۰۰ کیلومتر بودند که واقعا استفاده می‌شدند. امروزه نزدیک به ۳۰ کشور مختلف جهان صاحب انواع گوناگونی از موشک‌های بالستیک هستند. از این میان تعداد بسیار کمی موشک قاره‌پیما یا حتی دوربرد دارند. اما اصلا موشک بالستیک چیست؟ چه تفاوتی با موشک‌های دیگر دارد و چگونه کار می‌کند؟

موشک بالستیک چیست؟
موشک‌های بالستیک در حقیقت راکت‌های هدایت‌پذیری هستند با ابعادی بزرگ که پس از پرتاب مسیری بالستیکی را طی می‌کنند تا سر جنگی خود را به محدوده هدف برسانند. مسیر بالستیک به این معناست که موشک هنگام پرتاب تمام سوخت خود را صرف رساندن خود به بالا‌ترین ارتفاع ممکن برای قرار گرفتن در مسیر مناسب سقوط روی هدف می‌رساند. سپس سر جنگی آن مسیر بازگشت را به صورت سقوط آزاد و با کمک انرژی پتانسیلی که از جاذبه زمین می‌گیرد، طی می‌کند. توجه کنید که موشک پرواز نمی‌کند بلکه مثل نیزه‌ای که توسط نیروی بازوی شما پرتاب می‌شود با کمک موتور راکتی خود به سمت آسمان پرتاب می‌شود. هدایت موشک تا حدود زیادی توسط مسیر پرتابی با کمک بالچه‌های کوچک روی بدنه یا رانشگرهای کوچکی که در مراحل مختلف آن جای گرفته‌اند، انجام می‌شود....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code