آیا زمین با ماده‌‌ تاریک احاطه شده است؟

نویسنده:
نتایج کشفیات اخیر ستاره‌شناسی نشان می‌دهد، شاید سیاره‌ی ما توسط هاله‌ای از ماده‌ی تاریک احاطه شده باشد؛ ماده‌ی مرموزی که کهکشان‌ها را کنار هم نگاه می‌دارد و جرم گمشده‌ی جهان را تشکیل می‌دهد...
نتایج کشفیات اخیر ستاره‌شناسی نشان می‌دهد، شاید سیاره‌ی ما توسط هاله‌ای از ماده‌ی تاریک احاطه شده باشد؛ ماده‌ی مرموزی که کهکشان‌ها را کنار هم نگاه می‌دارد و جرم گمشده‌ی جهان را تشکیل می‌دهد. احتمال وجود این ماده‌ی تاریک، توسط دکتر «بن هریس» از دانشگاه تگزاس مطرح شد و مبنایش، تغییرات غیرمنتظره‌ی مشاهده‌شده در سرعت گردش ماهواره‌ها بود. این تغییرات نشان می‌داد زمین باید به گونه‌ای مرموز، بیش از آنچه که ما فکر می‌کنیم جرم داشته باشد؛ شاید به دلیل وجود صفحه‌ای از ماده‌ی تاریک، که به دور استوای سیاره کشیده شده است. البته نتیجه‌گیری انجام شده محل مناقشه‌ی دانشمندان است. تغییر سرعت ماهواره‌ها بسیار ناچیز است (تنها حدود پنج‌صدم درصد) و می‌تواند به دلیل کشش گرانشی خورشید یا ماه باشد. حتی می‌تواند نشان دهد زمین از آنچه ما تصور می‌کنیم، اندکی سنگین‌تر است؛ چرا که جرم زمین نیز کاملا دقیق محاسبه نشده و بر اساس فرضیاتی تخمین زده شده است. با این وجود، این نخستین بار است که اخترفیزیک با طرح چنین ادعایی، تا این حد پا در کفش زمین‌شناسی می‌کند؛ این‌که شاید ماده‌ی تاریک تنها بخشی از ستارگان و کهکشان‌های دوردست نباشد، بلکه قسمتی از ساختار زمین‌شناختی دنیای خود ما را نیز شکل دهد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code