اولین‌های تاریخ فضانوردی

نویسنده:
اولین انسان در مدار زمین
یوری گاگارین
23 فروردین 1340
این فضانورد روسی، طی پرواز 108 دقیقه‌ای خود، موفق شد سوار بر سفینه وستوک 1-، به عنوان اولین انسان مدار زمین را دور بزند.

 اولین نخستی در فضا
آلبرت دوم
24 خرداد 1328
 میمون رزوسی به نام آلبرت دوم، توانست سوار بر یک موشک آمریکاییV2  به ارتفاع حدود 134 کیلومتری زمین برسد. این جانور نه چندان خوش‌شانس، در اثر نقص چترنجات هنگام بازگشت کشته شد.

 اولین جاندار در مدار زمین
لایکا
12 آبان 1336
این سگ روسی توانست پیش از مرگش (که احتمالا به دلیل گرمای بیش از حد بود)، سوار بر سفینه
اسپوتنیک 2- روسیه، چهار بار مدار زمین را طی کند.

اولین پرواز فضایی غیرخودکار
آلن شپرد
15 اردیبهشت 1340
این فضانورد آمریکایی طی پرواز فضایی‌اش در ارتفاع 187 کیلومتری زمین و سوار بر سفینه فریدم 7-، برای مدت کوتاهی پرواز را از حالت کامپیوتری خارج کرد و کنترل آن را شخصا برعهده گرفت....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code