از پنگوئن چپكی تا چای سبز الكی

نویسنده:
از نظر کمک به کاهش وزن، چای سیاه و چای سبز اثر یکسانی دارند...
آیا می دانید كه
از نظر کمک به کاهش وزن، چای سیاه و چای سبز اثر یکسانی دارند(1)

آیا می دانید كه
شیرهایی که به روش «فرادما» پاستوریزه می‌شوند، نیازی به نگهداری در یخچال ندارند(2)

آیا می دانید كه
راه رفتن پنگوئن از راه‌رفتن انسان کارآمدتر است(3)...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code