از ابرهای روز ‌رو تا تراکتور تندرو

نویسنده:
آیا می دانید كه
نور می‌تواند در یک ثانیه ۷.۵ بار دور زمین بچرخد


آیا می دانید كه
نوکیا نام خود را از منطقه‌ای در جنوب فنلاند گرفته است....

ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code