آرشیو خود را كامل كنید

نویسنده:
شمایی كه در پیامك‌ها پیگیر تهیه‌ی شماره‌های قبلی دانستنیها هستید، ‌ شمایی كه از چند جای خالی در آرشیو دانستنیهای خود رنج می‌برید، شمایی كه آرشیوباز هستید!....
شمایی كه در پیامك‌ها پیگیر تهیه‌ی شماره‌های قبلی دانستنیها هستید، ‌ شمایی كه از چند جای خالی در آرشیو دانستنیهای خود رنج می‌برید، شمایی كه آرشیوباز هستید! تعداد محدودی از بعضی شماره‌های مجله در دفتر دانستنیها موجود است. برای تهیه‌ی این شماره‌ها می‌توانید روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 10 تا 12 با شماره‌ی 23023458 تماس بگیرید و از نحوه‌ی ارسال این شماره‌ها آگاه شوید.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code